Čchi-kungCCHI KUNG:CCHI KUNG je velmi stará léčebná metoda cvičení, která patří vedle akupunktury, fytoterapie a masáže Tuina do tradiční čínské mediciny.Obecně Cchi kung doslova přeloženo znamená práce s energií cchi nebo umění vnitřní síly. Je to sestava různých fyzických a mentálních cviků, které dodávají energii do našeho těla. Na rozdíl od běžného tělocviku CK pomáhá relaxaci organizmu, což umožňuje nemocnému tělu resp. orgánu načerpat energii cchi, kterou potřebuje k uzdravení. Postupně dochází k harmonizaci energie v těle. Zahrnuje v sobě jak stránku léčení, tak prevenci. 

CK pro zdraví může cvičit každý bez ohledu na zdravotní stav či věk. Může je praktikovat kdekoli a kdykoli, aniž by potřeboval nějaké sportovní náčiní.

Je nutné zdůraznit především to, že ačkoli má CCHI KUNG základy v buddhismu a taoismu, je cvičení mimo jakékoli náboženství. 

My cvičíme ucelený systém styl Orla v hnízdě, který vytvořil Sifu Jeshe Gyatso. Je to první systém cchi kung sestavený specificky pro „západní“ lidi žijící náročným životním stylem moderního člověka. Orel má celostní přístup k člověku, jako k bytosti.Orel obsahuje tradiční principy CK a současně respektuje nároky dnešního světa, zejména na rychlost, nedostatek času a prostoru. Velmi důležité je, že student dostává po celou dobu studia odpovědi na své otázky a to od instruktorů nebo přímo od mistra, který přijíždí každé dva měsíce. Cvičení je obohaceno celou řadou podpůrných cvičení a praxí směřujících k většímu uvolnění a dosažení harmonie, spočívající v práci s dechem a vizualizacemi a speciálními cvičením např. na páteř, uzdravování emocí, vnitřních orgánů, vztahů apod. 

Další podrobné informace najdete na stránkách Mezinárodní společnosti Bodhidharma