Archandělske

VÝKLADY Z ANDĚLSKÝCH KARET

Pokud věříte v existenci Andělů a že každý z nás má svého Anděla strážného, pak vám tento výklad může velice pomoci. Díky němu, se můžete dovědět od Andělů odpovědi na vaše otázky. Andělé vám pomohou překonat vaše těžkosti a ukáží jak se s nimi vypořádat.


VÝKLADY Z ARCHANDĚLSKÝCH KARET

Archandělé jsou nadřízeni Andělům strážným a dohlížejí na ně. Jejich úkolem je pomáhat nám v každé oblasti našeho života. Ochraňují nás a vedou a mají za úkol šířit na zemi mír, a to se týká každého z nás. Jsou velmi mocní a nás motivují k činům. Nejsou nijak omezeni časem ani prostorem. Archandělé pracují společně s vašimi Anděly strážnými na tom, aby vám zprostředkovali léčení, rady a zázraky.


ANDĚLSKÁ TERAPIE

Metodou channelingu (kanálováním) se zaměříme přes důsledek na příčinu vašeho problému. Je to vyřazovací a čistící metoda, která vám umožní dostat se do hlubšího kontaktu se sebou, se svým Já nižším i vyšším. Pomůže vám pochopit příčinu vašich současných problémů a trápení a následně ji i odstranit. Díky tomu se začne situace kterou procházíte uzdravovat. Andělská terapie je určena všem lidem bez výjimky. Dají se s ní určit také duchovní příčiny nemocí. Andělé nahlížejí na naše životní situace z jiného úhlu než my. Proto nám pomáhají očistit a uzdravit některé naše představy, myšlenky a očekávání. Nabízejí nám totiž alternativní-božský-pohled na věc. Učí nás, jak používat a rozvíjet naše duchovní smysly, abychom mohli naslouchat, vidět, cítit duchovní svět kolem nás, který daleko přesahuje svět fyzický, plný iluzorních problémů. Uzdravující síla andělského působení nesrovnatelně překonává účinky jakýchkoli léčebných terapií vymyšlených člověkem. Andělé skutečně nabízejí bohatství moudrosti, která je dokonale aplikovatelná v každodenním životě každého z nás. Učí nás tomu, jak uzdravit naše vztahy, jak očistit přístup ke kariéře a profesi, jak pečovat o své zdraví.