Co je tarot

 


Tarot je prastarý esoterní systém, jehož autorství bývá připisováno různým kulturám a tak se dnes můžeme setkat s názory, že autory této soustavy jsou zasvěcenci atlantské civilizace, jejichž učiteli měli být vyslanci mimozemských civilizací, kteří stáli při kolébce lidstva. Jiní lidé odvozují původ tarotu z egyptských mystérií, případně zacházejí ještě hlouběji do minulosti, k předchůdcům stavitelů pyramid. Dále se můžeme setkat s pracemi poukazujícími na původ hebrejský, indický a samozřejmě mimoplanetární. Takže jediné můžeme s určitosti o tarotu říci je, že zkrátka existuje a je na nás, jakým způsobem s ním budeme pracovat.
Tarot prošel v historii lidstva dlouhou evoluci a byl postupně doplňován, případně přepracováván až k podobě, ve které jej známe dnes. 
Systém chápání významů jednotlivých obrazů, který je v současné době nejvíce využíván vychází z hebrejského esoterického učení- KABALY . Základním kamenem tohoto učení je Strom života, tedy univerzální obraz vesmíru, který dokonale rezonuje se symbolikou tarotu. 

Při prvním seznámení s balíčkem karet zjistíme, že obsahuje tři různé karetní typy: 4X10 karet malé arkány, které jsou přisuzovány čtyřem živlům, nebo chcete-li formám energie ty se proměňují v závislosti na stupni svého vývoje což je srozumitelně vyjadřováno číselnou hodnotou uvedenou na každé kartě malé arkány.
4X4 karty dvorní, které popisují vzájemné kombinace jednotlivých živlů. Pokud živly přiřadíme k jednotlivým vzorcům chování osob, získáme 4X4 hlavních osobních charakteristik a odtud již je jen krůček k vizuálnímu popisu jednotlivých osob, pokud tuto variantu ve své práci požíváme.
22 karet velké arkány, které popisují 22 archetypálních obrazů, které jsou po staletí předávány z generace na generaci formou pohádek, bájí a mýtů takže jsou, nebo měly by být všeobecně srozumitelné.
Podrobněji se jednotlivými obrazy a souvztažnostmi budu zabývat v článcích věnovaných jednotlivým obrazům.

 

Tarot- jak to funguje.


Teorie fungování tarotu i jiných esoterních "věšteckých" systémů vychází ze vzájemné provázanosti všech jevů a věcí. Ty se navzájem ovlivňují a jsou ovlivňovány. Znalost části celku umožňuje podle této teorie poznat zbývající, zatím neznámou část. Vycházíme přitom z několika základních poznatků:
Každá událost se vyvíjí. Její vývoj je je v první fázi určován výchozím bodem, nebo-li minulostí . Ta sama o sobě redukuje velké množství variant vývoje (jsem li starý ošklivý chlap, těžko se stanu miss universe)
Každá událost je formovaná působením vlivů z venčí, kterým dále budeme říkat "kvalita času". Tento pojem v sobě zahrnuje fenomén, který je velice dobře pozorovatelný například na příbězích vynálezců, kteří prakticky ve stejnou dobu realizují stejný objev třeba na opačné straně zeměkoule. Podle teorie morfických polí je zeměkoule obklopena informačním polem, které je vytvářeno myšlením všech entit nacházejících se na planetě, tedy nejen lidí, ale i zvířat a rostlin Z tohoto pole pak je možno za určitých okolností čerpat potřebné informace. Dále je zde obsažen fenomén "Něco je ve vzduchu" Kdy vnímavější jedinci pociťují určité napětí a neklid, který opadne až po uskutečnění určité události. Dále jsou zde vlivy geomagnetického pole, počasí a jiné přírodní vlivy.( Kdo často jezdí autem, jistě zná dny, kdy si připadá, jako by silnice byly plné sebevražedných šílenců)
Posledním souborem vlivů jsou vlastnosti, zvyky a vzorce jednání daného jedince těmto vlivům říkám souhrnně " kvalita člověka". Zatímco předchozí dva faktory nemůžeme ovlivňovat vůbec, poslední můžeme do jisté míry korigovat svou vůlí. To nám dává v omezeném rozsahu ovlivňovat v každém okamžiku aktivně svou budoucnost a ponechává nám možnost volby. Proto nemůžeme hovořit o pevném osudovém předurčení ale pouze o dispozicích a možnostech. Osud se stává absolutně neměnným až okamžikem svého uskutečnění. Přiklad: Rozbiji sklenici s nápojem, protože jsem ji položil na hranu stolu. Stalo se tak proto, že jsem věnoval svou pozornost jiné činnosti. V této chvíli již na tomto ději nic nezměním, ale pokud bych předtím věnoval svému jednání dostatečnou pozornost a podíval se, kam sklenici odkládám, tato situace by nenastala. V této chvíli mám možnost ovlivnit pouze budoucí děj. Mohu rozlitý nápoj utřít a tím předejdu možnosti, že na něm někdo uklouzne a případně si ublíží, nebo to nechám být a tato možnost dalšího vývoje zde bude dále otevřená. Pokud nápoj neutřu, riskuji také, pokud jsem ženat, hněv manželky nad faktem, že jsem prase a neuklidím po sobě tu spoušť. Pokud tedy mám dostatek faktů mohu úspěšně věštit: Jsem líný- proto neuklidím- příjde manželka- oprávněněně se naštve- pohádáme se a vzpomene přitom všechny mé prohřešky - věštba : večer žáden sex.
Přitom v této chvíli to mohu ještě změnit, musím však překonat svou lenost.
Tradiční pojetí věštebných metod vychází z toho, že základní vlastností většiny lidí je absolutní nechuť působit jakékoliv nepohodlí sami sobě tím že by na sobě a svých dispozicích měli pracovat. Proto tradiční věštby typu: budete mít automobilovou nehodu vycházejí. Pochopitelně, pokud budete jezdit riskantně a bezohledně, je jen otázkou času, kdy se věštba naplní. Pokud vám například řeknu, ovládejte svůj temperament za volantem a dodržujte více dopravní předpisy, jinak Vám hrozí nehoda, budete se toho možná po určitou dobu držet, to nedá moc práce. Pokud to však po určité době vzdáte, protože natrvalo něco změnit je velmi, velmi těžké, stane se horší varianta jednoho dne skutečností. Pokud však vytrváte změnil jste "osud" 

Na vyložené karty má tedy vliv kvalita času- je dána časem výkladu , kvalita člověka- je dána osobou tazatele. V určitou dobu muže určitý člověk vytáhnout pouze určité karty. Ty se právě okamžikem realizace stávají neměnným obrazem celku a poskytují popis současnosti, přičemž nechávají na člověku samém možnost volby přesně podle poučky : Pokud něco chceš pak pro to musíš něco udělat. Bohužel nelze obejít zákon, že vždy je něco za něco. 
Jedna situace se dá například vyložit: prospělo by Vám, pokud by jste překonal svou pohodlnost a vynaložil určité množství fyzické energie při sportu, přestože Vám to nebude příliš příjemné, jinak vám hrozí, že vynaložíte energii na boj s nemocí.
Tarot vždy nabízí možnosti a vyžaduje Vaši spoluúčast. Karty promlouvají v mnoha rovinách a proto je důležitá spolupráce mezi člověkem, který výklad provádí a klientem, kterého se výklad týká. Všechny odpovědi na Vaše otázky jsou ve vás! Pouze je nechcete, nebo neumíte najít pokud přijdete k někomu, kdo se tarotem odpovědně zabývá, pomůže Vám za pomoci symbolů najít řešení a kořen problémů nahlédnout na záležitost z jiné strany právě proto, že není nijak citově angažován a zapleten do Vašich vztahů. Já osobně lidem z mého okolí, které znám vykládám pouze pro zábavu a sám sobě NIKDY! To je důležité zvláště v této době, kdy je na trhu dostatek literatury a mnoho lidí si pomyslí: Proč bych měl někam chodit za někým koho neznám, když má kamarádka také vykládá karty. Kamarádka má vždy určitý citový vztah, protože Vás zná a ať chce, nebo ne, tento vztah se promítne do výkladu a ztěží Vám pomůže najít jiný pohled. Totéž samozřejmě platí v ještě větší míře při výkladu sám sobě. Platí jednoduché pravidlo: pokud se dokážete osvobodit od svého ega natolik, abyste sám sobě mohl kvalifikovaně vykládat, pak žáden výklad karet, horoskopy, ani jiné metody nepotřebujete. Uvidíte vše bez závoje iluzí, ale to už je o něčem jiném a sem to nepatří.

 

Co se dozvíte při výkladu


 

Osobní výklad, který trvá zhruba hodinu poskytne odpovědi na většinu Vašich otázek. Důležité však je umět se ptát. Chceme li znát odpovědi na konkrétní otázky, je dobré se ptát konkrétně. Pokud se například ptáme na dvě možnosti, které se nám nabízejí, otázka která varianta rozhodnutí je ta správná je otázkou nevhodně položenou. Obě možnosti jsou totiž z v důsledku stejně správné. S touto odpovědí se samozřejmě nikdo asi nespokojí, proto je třeba se ptát, co bude následovat, pokud se rozhodnu pro jednu z možností. Pak máme možnost se dovědět vývoj události, jak bude probíhat v nejbližší budoucnosti, nebude se však jednat o výčet typu- uklouznete na banánové slupce, ale spíš jde o vlivy a možnosti, jak se jim bránit. Podobně je tomu i v problematice partnerských vztahů. Obrazec, který vypovídá o vztahu dokáže vysvětlit úskalí vztahu, ale taky řešení, jak tato úskalí překonat. Můžeme z něj vyčíst, co si do vztahu každý z partnerů přináší a kde spočívají příčiny problémů. Osobní výklad má tu výhodu, že umožňuje komunikaci, to znamená, že je možno odpovídat na přidružené otázky a do hloubky zkoumat možná řešení i s jednotlivými variantami rozhodnutí.