Žolíkové

 

Nikdo z nás nemůže s určitostí říct:  prekognice (předvídání budoucnosti) funguje, nebo - je to hloupost. Je dost příkladů, kdy opravdu nelze vysvětlit správnou a přesnou předpověď jinak, než právě určitými fungujícími  osudovými zákonitostmi.

 

Lze se svému osudu vyhnout? Nebo lze něco obejít, obelstít? Jsou věci neodvratné a naopak, můžeme zlé věci odvrátit? Po mnoha letech zkušeností jsem dospěla k závěru, že v tomto si musí udělat každý svůj vlastní názor. Zpravidla po zkušenostech.

 

Možností, jak předvídat svou budoucnost, lidstvo také už vymyslelo opravdu pěknou řádku. Od velmi složitých astrologických propočtů, přes různé runy, kamínky, zvířecí vnitřnosti, kávové či čajové sedliny až po tajemnou křišťálovou kouli.

 

Některé možnosti předpovědi mají své zákonitosti. Své přesné formulace. U jiných zase záleží výhradně na intuici a schopnostech věštce. Karty tyto své zákonitosti mají. Můžete si svůj osud zhruba předpovědět i vy. Ale pokud se do toho pustíte, pak vězte, že skutečné kartářky a kartáři jsou zpravidla lidé vysoce věštecky disponovaní a z obrazu karet, které si rozložíte, oni vyčtou mnohonásobně více a mnohdy i úplně odlišné věci než vy.

 

Přesto - pokud se chcete pokusit si svůj osud vykládat, nebo tušíte, že máte věštecké schopnosti a chcete se pokusit je využít,  připravila jsem pro vás takový velmi základní a zjednodušený výkladový návod.

 

Jaké karty potřebujeme?

Nemluvíme teď o tarotu, ale o klasickém výkladu karet. K tomu potřebujeme celkem 32 karet. Srdce, Káry (Kule), Kříže (Žaludy), Piky (Listy). A od každé barvy:

1. Eso

2. Krále

3. Dámu

4. Kluka

5. Desítku

6. Devítku

7. Osmičku

8. Sedmičku

 

Je v podstatě jedno, zda se bude jednat o karty mariášové či žolíkové. Nicméně doporučuji vykládat vždy svými kartami, které mějte odděleny, uloženy  třeba v krabičce nebo převázany gumičkou. Nehrejte s nimi hry a nepůjčujte je. Používejte je výhradně k věštbě.

 

Karty, které jsou dvouhlavé a tedy není poznat, kde je nahoře a kde dole, je třeba si označit. Třeba křížkem v rohu nad obrázkem, aby pak při výkladu bylo jasné, jestli karta leží rovně nebo obráceně.

 

 

 

Komu můžeme věštit?

1. Druhé osobě její budoucnost

2. Druhé osobě budoucnost třetí, jí známe osoby

3. Sobě svoji budoucnost

4. Sobě budoucnost třetí, nám známé osoby

 

 

Základní podmínky

Tiché osamělé místo, kde je stůl nebo jiná vodorovná plocha dostatečná pro rozložení karet. Neměly by být přítomny žádné další osoby kromě vás a toho, jemuž vykládáte. Neměla by hrát televize ani rádio, maximálně hudba. V případě, že budete vykládat za zvuků hudby, nepouštějte si žádnou, kde jsou nějaká slova, mohlo by to odvádět pozornost vás obou.

 

Potřebujete nejméně 15 - 20 minut nerušeného času. Plné soustředění a myšlenky se musi ubírat k problému, který chce člověk před vámi objasnit.

Přeje-li si obecnou věštbu, měl by se soustředit na problémy či oblasti které ho nejvíc zajímají. Proto, aby se právě tyto oblasti v kartách obejvily. Přišel-li pro konkrétní radu - třeba na partnera, změnu zaměstnání, težkou finanční situaci atd. pak vám předem musí svůj problém předestřít a oba se musíte na jeho otázku soustředit.

Je třeba si uvědomit, že karty mají především temná a varovná sdělení. Není to proto, že by všichni lidé měli špatný osud, ale proto, že právě na špatné veci je dobré upozornit, aby se jim člověk mohl vyhnout nebo se na ně alespoň připravit. Dobrý kartář ale pozná, zda se jedná jen o běžné varování, či zásadní problém. Právě z postavení ostatních karet.

 

 

Postup při výkladu

Při každém novém věštní karty vždy znovu promícháme. Neměli bychom je řezat, nejlépe je rozházet karty po stole různými směry rubem vzhůru, abychom na ně neviděli. Poté je shrneme a posbíráme a v rukou upravíme v balíček. Už při tomto míchání nemluvíme, nesmějeme se, neodvádíme pozornost jinam, ale vy i váš klient se soustředíte na věštbu či problém. Karty složené do balíčku položíte na stůl mezi sebe a klienta a  vyzvete ho, aby plně soustředěn levou rukou sejmul 2 x, tedy na tři hromádky a ty rozložil za sebou směrem k sobě.

 

 

Poté uchopíte hromádku, která leží njbliž k vám, položíte na druhou a na nakonec na třetí, tedy na tu nejdále od vás. tzn. Třetí hromádka bude úplně vespod. Vezmete pak cely paklíček karet do ruky a začnete klást jednu kartu vedle druhé, nyní již lícem nahoru. Kladete je tak jak jdou po sobě, neobracite je, protože i karty "vzhůru nohama" - obrácené, mají  svůj význam.

 

Podle toho, kterou metodou chcete vykládat, volíte i rozložení karet. O metodách ale později. Teď se zaměřme na velký výklad z 32 karet - bývá nazýván také jako egyptská metoda. Karty kladete do čtyř řad po osmi kusech.

 

 

 

Osobní karta (OSK)

Především si musíme určit a následně lokalizovat osobní kartu (dále jen OSK). Osobní kartu určujeme podle toho, komu vykládáme. Pokud vykládáme ženě, zpravidla je osobní kartou srdcová dáma, pokud muži tak srdcový kluk. Jsou-li naši klienti starší a mají třeba už vnuky, OSK ženy je piková dáma a muže pikový král.

Od této osobní karty začneme výklad. Nejdříve karty v řadě nalevo od OSK, poté napravo, potom v sloupci nad OSK a pod OSK. Jsou to nejdůležitejší děje, které se dané osoby týkají. Buďto popis situace ve které je, nebo situace které se blíží, jsou nejvíc aktuální, případně jsou velmi důležité.

 

Příklad

Na obrázku například máme OSK srdcovou dámu. Můžeme říct, že žena žije drobnými konlikty a hádkami či mrzutostmi, jakoby měla teď nějaké špatné období, ale není to přímo nebezpečné. Dále můžeme říct, že její současnost velmi ovlivňují dvě ženy, zřejmě by se mohlo jednat o matku a starší sestru, nebo tchyni a švagrovou. Vztah s nimi je láskyplný, ale žena si tuto situaci nevybrala, ale jakoby ji podědila. Řekla bych, že se z nějakého důvodu stará o svou starou matku, babičku, či tetu. Nad OSK nejsou žádné karty a pod ní čteme, že má žena vcelku dobré zaměstnání ve kterém je úspěšná, kde se jí dvoří kolega a možná i kolegové. Můžeme ženu ujistit, že klidně dvoření kolegy muže přijmout, ale jen jako "dobrodružství". Nic jiného z toho nebude.

 

Až skončíme s tímto výkladem pokračujeme následujícími řadami (vynecháme samozřejmě tu, ve které je OSK a kterou jsme již vyložili). Bereme vždy čtveřice karet a ty vykládáme jako celek, protože popisují určitý děj.

 

Příklad

V našem příkladu tedy můžeme v druhé řadě čist v první čtveřici, že na cestě jsou nějaké nepříjemné úřední zprávy, dopisy či jednání, které by měly přes veškerou nepřijemnost dopadnout dobře. V druhé čtveřici vidíme muže, zřejmě se bude jednat o soudce či advokáta (s přihlédnutím k minulé čtveřici), který je nutný a který bude stát nějaké peníze. Nemělo by to však být moc. V třetí řadě v první čtveřici čteme, že díky vlastním schopnostem čeká ženu úspěch v zaměstnání, který jí přinese nezanedbatelný finanční zisk. V druhé čtveřici vidíme něco zlého, co by se mělo týkat jejího dítěte. Je to ovšem problém, který bude později, přesto bude velký a proto jsme na něj upozorňováni už teď. Nemá smysl ovšem teď ženu strašit, proto jen naznačíme problémy v budoucnosti s dětmi. Ve čtvrté řadě v první čtveřici se dovídáme, že žena bude mít několik mladších milenců, nebo těch, kteří se o ni ucházejí.  Ve druhé čtveřici ji můžeme ujistit, že muž, který byl dosud jejím přítelem se stane jejím partnerem. Měli by spolu žít ve vztahu podobném manželství, ale tady bych to na svatbu neviděla.

 

Příště si povíme o významu jednotlivých karet a jejich spojení.

Žolíkové

26.07.2012 08:20

pokračování

  Uvádím význam karet, které jsou rovně a obráceně. Tak jak jsme si v munilém díle řekli, karty u kterých není jasné jak jsou rovně a jak obráceně si označíme křížkem vpravo nahoře. Některé karty mají stejný význam ať leží rovně či obráceně. Ale většina karet má dva významy, většinou se...
Celý článek