zákon odpuštění

 

Zákon odpuštění

 

 

Zákon odpuštění

 

Zákon odpuštění je duchovním "zákonem" pokud čelíme zdravotním problémem, pak naším problémem je často odpuštění. Pokud se chceme vyléčit, musíme druhým odpustit. Bez odpuštění nemůžeme očekávat, že naše uzdravení bude permanentního rázu.

 

Je překvapující, kolik lidí se snaží uzdravit, aniž by dříve snažili zbavit emocí, které jejich nemoc způsobily. Zdraví nemůže přebývat v těle, které je plné jedů vytvořených neschopností odpouštět.

 

Nenávist může způsobit rakovinu

Jedna paní řekla své přítelkyni: "Nerozumím tomu. Mám milou sousedku, která umírá na rakovinu. Připadá mi to tak neférové, protože je to jedna z najláskavejších žen, jaké znám. "Přítelkyně jí odpověděla:" Může ti připadat laskavá a milá, ale pokud umírá na rakovinu, pak je pravděpodobné, že buňky jejího těla ničí nějaké staré negativní emoce. Asi někoho nenávidí. "Když paní namítla:" Ne, to není možné, "bylo její doporučené:" Hledejte dále a zjistíte, že v jejím životě je někdo, komu by měla odpustit. Každý, kdo má nějaký zdravotní problém, by měl někomu odpustit. "Později se tato věc vysvětlila. Ta paní prohlásila: "Měla jsi pravdu. Shodou okolností jsem se dozvěděla, že tato sousedka má příbuzného, kterého velmi nenávidí. Třicet let už spolu nemluvili. "

 

Rakovina často vypovídá o pocitech nepřátelství či hořkosti. I když nám dotyčný jedinec může připadat jako klidný a laskavý, jeho vnitřní život je poznamenán negativními emocemi a kritickými postoji. Odpuštění rozpouští negativní emoce a vzpomínky. Pokud k duševní očistě nedojde, takové nechtěné pocity nám brání v uzdravení se. Navzdory všemu pokroku na poli medicíny, žádná tabletka není schopna udělat to, co by měl udělat nemocní, tj.. odpustit.

 

Na prominutí není nic nepříjemné

Mezi největších léčitelů všech dob patřili Kahuna z Havajských ostrovů, kteří byli prostřednictvím svých jasnovidný schopností a dalších nestandardních technik schopni chodit po rozžhavenom dřevěném uhlí, předpovědět budoucnost, měnit počasí a zázračným způsobem léčit nemocné.

 

Max Freedom Long strávil dlouhé roky zkoumáním jejich tajemství, o nichž píše ve své fascinující knize "Tajemná věda ukrytá za zázraky". Zjistil, že znají léčebné principy doporučena moderní psychologií. Kahuna si byli například vědomi skutečnosti, že odstranění pocitů viny (co popisovali jako "cosi, co člověka uvnitř kutá") je jedním z prvních zákonů léčení. Tento stav dosahovaly prostřednictvím "obřadu odpuštění", který se ukázal jako velmi úcinný rituál přispívající k vyléčení.

 

Na aktu odpuštění není nic nepříjemného či zahanbující. Váš "obřad odpuštění" může být jednoduchý. Odpustit druhému neznamená, že se musíte před těmi, který vám nějakým způsobem ublížili, Ukláníme. Znamená to ale, že byste se měli vzdát pocitů, které nejsou namístě. Ve většině případů není nutný fyzický kontakt s těmi, kterým si přejete odpustit. Pokud se tak stane, pak to bude součástí léčebného procesu. Pokud změníme své postoje vůči druhým, podvědomě změní své postoje vůči vám.

 

Podnikatel se začal snažit několika svým spolupracovníkům odpustit, protože s nimi nevycházel příliš dobře. Negativním způsobem to ovlivňovalo jeho zdraví. Po jisté době se stala zujímavá věc: tito lidé se k němu začali chovat jako ke svému příteli, než ke svému starému nepříteli. Uvědomil si, že i oni mu podvědomě odpustili a jeho zdraví se zlepšilo.

 

Jak odpouštět

Existuje velmi jednoduchý způsob, jak odpustit. Každý den řekněte a přemýšlejte o těchto slovech: "Těm, kteří mi nějakým způsobem ublížili, odpouštím." Někdy je nutné být vytrvalý a důsledný. První slova odpuštění nemusí změnit naše postoje a přinést klid, který hledáme, i když může dojít k jistému zlepšení. Tyto negativní pocity nevznikly během jednoho dne a jeden den nestačí na to, abychom se jich zbavili.

 

Frustrovaná, obézní, rozvedená žena se dozvěděla o léčivé moci odpuštění a došla k závěru, že je to lék na kopu její problémů. Rozhodla se, že odpustí. O týden později s nadšením řekla své přítelkyni: "Každému jsem odpustila!" Avšak několik týdnů poté, co léčivá síla odpouštění začala přinášet první výsledky, si své přítelkyni postěžovala: "Nevěděla jsem, že jsem nenáviděla tolika lidí." Ve snaze překonat své zdravotní problémy tato žena v domácnosti pravidelně opakovala slova odpuštění: "odpouštím všem, kteří potřebují moje odpuštění. Já i oni jsme svobodní. "Té noci měla sen, ve kterém si vzpomněla na své silné pocity nenávisti vůči jedné příbuzné, kterou naposledy viděla před dvaceti lety. Zvolala: "To není pravda. Nic proti tobě nemám. Odpouštím ti. "Když říkala tato slova, probudila se a uvědomila si, že došlo k aktu odpuštění. Přesto, že si této nenávisti nebyla vědoma, ani si ji nepamätala, když se snažila všem odpustit, její podvědomí si na ni vzpomnělo, aby tento vztah mohl být vyléčen.

 

Nemusíte si být vědomi toho, komu byste měli odpustit. Jak je vidět, není to nutné, často krát je nám to odhaleno naší snahou odpustit. Jediným požadavkem je, abychom byli ochotni opakovat slova odpuštění a ty se pak postarají o zbytek.

 

Skutečné odpuštění není záležitostí jednoho dne. Vyžaduje to čas a vytrvalost, protože ke změně musí přijít i na úrovni našeho podvědomí.

 

O léčebné síle odpuštění se dozvěděla také další žena v domácnosti a začala tuto sílu využívat v naději, že se její zdravotní stav zlepší. Rok každý den opakovala tato slova: "Všem odpouštím, dovolím Bohu, aby vyléčil mou mysl, mé tělo a dal v mém životě vše co je třeba do pořádku." Když její dlouhodobé zdravotní problémy postupně zmizely, její lékař prohlásil, že je to zázrak. Řekla, že je to zázrak odpuštění. Na konci toho roku se stal ještě jeden zázrak - zdědila značný majetek od jednoho z těch, kterým odpustila.

 

Milionarové tajemství zdraví

 

Pocity závisti, odsuzování, hněv, touha odplatit zlo zda někoho poškodit jsou věci, které jsou zhoubné pro vaši duši a vaše zdraví. Musíme odpustit rány minulosti, ne pro dobro druhých, ale pro naše vlastní dobro. Milionář na důchodu, který nedávno oslavil sedmdesátku, se se mnou podělil o své tajemství neuvěřitelné vitality, úspechu v podnikání a osobního štestí, jehož součástí byla i jeho mladší nevěsta:

 

"Několikrát do týdne hrám s několika mými přáteli golf. Nejsou to rovnocenný soupeři, protože během deseti let se jejich zdravotní stav podstatně zhoršil. Důvod jejich problémů je takový: neustále se dívají do minulosti, hovoří o problémech, které měli jako podnikatelé před mnoha lety, ao lidech, který jim ublížili. Neustále druhých kritizují a nacházejí na nich chyby. Tyto jejich postoje zničili jejich zdraví, i jejich schopnost hrát golf.Už před mnoha lety jsem objevil, že musím neustále odpouštět, pokud chci zůstat zdravý a štastný. Odpuštění je jednodušší, než si většina lidí myslí, hlavně pokud se to stane našim zvykem. Vše co teď mám, co se týče zdraví a osobní spokojenosti, dlužím své schopnosti odpouštět rány minulosti.

 

Odpuštění odstranilo nádor

 

Nenávist jakéhokoli druhu poškozuje duši a je príičinou tělesných problémů. Nemůže dojít k úplnému vyléčení, pokud nezměníme své postoje a neodpustíme.

 

Žena ve svém prsu objevila nádor. Místo toho, aby se poddane pocitem zoufalství a zmatku, rozhodla se, že situaci v níž se ocitla, analyzuje a že požádá vyšší síly o pomoc. Uvědomila si, že její neutěšený tělesný stav vypovídá o neutěšené mysli. Modlila se:

 

"Otče, jakých pocitů nenávisti, závisti a stigmatizace bych se měla vyvarovat? Komu bych měla odpustit? "

 

Vzhledem k tomu, že odpověď nepřišla hned, své modlitby každý den opakovala: "Jakých postojů bych se měla zbavit, aby mi bylo odpuštěno?" Jednoho dne si uvědomila, že přemýšlí o svém manželovi a ženě, s kterou měl před několika lety vztah . V té době k této záležitosti zaujala shovívavý posotj as postupem času ztratila pro něj význam. Ona i její manžel byli spolu teď štastní, ale teď si uvědomila, že té ženě úplne neodpustila. "Druhé ženě" vyslala tyto myšlenky: "odpouštím ti. Je to navždy pryč. "Svému manželovi v duchu řekla:" odpouštím ti. Jsi věrný, laskavý manžel a máme úžasné manželství. Z tohoto svazku může vzejít jen dobro. "Tato slova pak opakovala během svých každodenních modliteb během několika týdnů. Jednoho dne zjistila, že nádor zmizel; nevěděla kdy se to stalo.

 

Svazující moc nenávisti

 

Pokud někoho nenávidíte, pak jste k němu upoután citovým poutem, které je silnější než ocel. Jediným způsobem, jak se dá toto pouto zničit, je odpuštění.

 

Během automobilové nehody byla vážně zraněna zdravotní sestra. Když se uzdravila, vrátila se do práce. Muž, který byl za nehodu odpovědný, byl opakovaně opilý přijímaný do nemocnice, kde pracovala. Nenáviděla ho a odmítla se o něj starat. Její nadřízení ji ujistil, že v tomto případě nebude svěřen do její péče. Jedné noci nebyl na jejím oddělení dostatek ošetřujícího personálu a když se na dispečinku rozsvítilo světlo pokoje, kde byl onen muž hospitalizován, byla jedinou sestrou, která mu mohla pomoci. Vzhledem k tomu, že jí nic jiného nezbývalo, přinesla mu potřebné léky. Když vstoupila do pokoje poznal ji a začal mluvit o nehodě. Řekl jí, že měl obavy o její finanční situaci, protože ví, že je vdova s několika dětmi. Když oné noci spolu mluvili, požádal ji o odpuštění a ona mu vyhověla. V její duši zavládl klid. Udivující věcí je, že krátce poté byl onen muž z nemocnice propuštěn a už se do ní nikdy nevrátil. Je zřejmé, že si přál, aby mu odpustila, a když se tak stalo, zmizel z jejího života.

 

Nenávist přitahuje to, co si Nepřejeme

 

Podnikatelka se přesvědčila o moci nenávisti přitahovat k nám situace, kterým bychom se nejraději vyhnuli. Její milenec zemřel, a přesto že se znali deset let, na smrtelné posteli byl stále ženatý. Jeho nečekaná smrt v ní probudila nenávist vůči jeho mnaželke, protože zdědila celý jeho majetek. Jak nenávist této podnikatelky rostla, prohlubovaly se i její problémy. Začala své tělo ničit pitím a drogami. Přesto, že se nacházela ve velmi špatné duševní kondici, byla nucena nastoupit do zaměstnání, aby byla schopna splácet své zvyšující dluhy. Začala pracovat jako prodavačka. Ironií je, že manželka jejího bývalého milence začala v tomto obchodě nakupovat a obzvláště ji přitahovalo oddělení, kde bývalá podnikatelka pracovala. Vdova o jejím spojení s jejím manželem neměla nejmenší tušení a neuvědomovala si, jaké pocity její přítomnost v oné ženě vyvolává. Tato prodavačka se v duchu ptala: "Proč to potkalo právě mě? Jako kdyby toho už nebylo dost. "Pak si uvědomila ironii nenávisti a její neuvěřitelnou moc přitahovat, co si přejeme nejméně. Poté, co denně opakovala slova odpouštění, se tato bohatá vdova z jejího života vytratila. Když po jisté době svou mysl zcela očistila od pocitů nenávisti, začala žít zcela normální život a později se štastne provdala.

 

Formule odpuštění

 

Tím, kterých máme tendenci nenávidět, zda jejich kritizovat, odpustíme snadněji, pokud si uvědomíme následující věc: jsou to boží děti, kteří dočasně sešli z cesty. Pokud vstoupili do vašeho života, je to proto, ž podvědomě od vás očekávají, že jim pomůžete najít cestu, z níž sešli.

 

Dejte jim to nejlepší, co jim nôžete nabídnout, a nebudou vám znepříjemňovat život.

 

O pravdivosti těchto myšlenek se přesvědčila zdravotní sestra. Byl vdaná za muže, který byl již jednou ženatý. Když se jeho bývalá manželka dozvěděla, žesa znovu oženil, začala ho pomlouvat. Jednoho dne vážně onemocněla a byla hospitalizována v nemocnici, kde pracovala manželka jejího bývalého manžela. Této sestře bylo jí nadřízenými oznámeno: "Je tu první manželka vašeho manžela. Nemusíte se o ni starat. "Zdravotní sestra odpověděla:" Raději bych se o ni nestarala, ale pokud to bude nutné, neodmítne. "Jednoho dne se jí tato možnost naskytla. Když viděla, v jakém zoufalém stavu se bývalá manželka jejího manžela nachází, uvědomila si, jakou cenu tato žena za své předchozí kritické postoje platí. V duchu si řekla: "Pane, smiluj se nad ní, protože ví, co udělala." Když se tato pacientka vyléčila, nikdy ji už sestru neohovárala.

 

Pokud odpustíme druhým, pak tento náš akt má vliv na druhých a dříve či později oni odpustí nám.

 

Mnohokrát se lidé zříkají své odpovědnosti odpustit: "To není můj problém. Nemám, co odpustit. "Pokud máme nějaký problém, je zřejmé, že je tu něco, co bychom měli odpustit. Každý, kdo čelí nějakým problémem, má potřebu odpustit. Každý, kdo se nachází v nepříjemné situací musí odpustit. Kdykoliv máme co dočinění s bolestí, nedostatkem toho či onoho, nepříjemnostmi jakéhokoliv druhu, jen nutné, abychom odpustili. Jedno přísloví zní: "Ten, který není schopen odpustit, ničí most, přes který musí projít." Pokud se nemění naše situace k lepšímu, je načase, abychom odpustili. Často se daný stav nemění do té doby, než daný člověk druhým odpustí.

 

Mladý pár se dlouho snažil adoptovat dítě. Byli to mladí, štastní a inteligentní lidé, přesto jim příslušné agentury nebyly schopny pomoci. Jednoho dne se manželka dozvěděla, že pokud je nám odpíráno nějaké dobro, pak to vypovídá o tom, že bychom měli odpustit. Když si denně v duchu opakovala: "odpouštím každému, kdo potřebuje moje odpuštění," vzpomněla si na staré pocity závisti, nepřátelství, nepříjemné zážitky. Každému člověku vyslala slova: "odpouštím ti." V její mysli zavládl klid.

 

Později se dozvěděla o nové agentuře. Kontaktovala ji a výsledkem byla adopce roztomilého děťátka. Odpuštění je schopno z cesty odstranit vše, co nám brání v přístupu k dobrým věcem. Tato "matka" to potvrdila.

 

Když se opakuje stále jeden problém

 

Často se jeden problém opakuje do té doby, než odpustíme. Další žena v domácnosti čelila problému, jehož původ se snažila pochopit. Její předchozí manželství skončilo úredním úmrtím jejího mladého manžela. Během druhého manželství, které následovalo, si brzy uvědomila, že čelí stejným problémům jako ve svém prvním manželství pokud když žila v jiném městě as jinými lidmi.

 

Jejím hlavním problémem byla její tchýně, která nebyla ochotna ji přijmout; neustále zasahovala do chodu její domácnosti a snažila se jejího manžela ovládat. Jednoho dne se tato žena začala modlit: "Otče, co je příčinou této situace?" Na mysl jí přišla myšlenka: "Měla jsi problémy se svou první tchýní. Také ona se snažila vrazit klín mezi tebe a tvého manžela. Nikdy si její neodpustila. To je důvod, proč čelíš opět témuž problému. "

 

Ulevilo se jí, že na své problémy našla odpověď a denně vysílala své první tchyni tato slova: "odpouštím ti. Vše, co mezi námi stále je, je pryč. "Stejné slova adresovala i své současné tchyni. Její situace se pak začala postupně zlepšovat.

 

Jeden duchovní prohlásil, že kdyby Ježíš na kříži neřekl: "Otče, odpusť jim, neboť nevědí co činí," nedošlo by k Jeho vzkříšení. Ten, který odpustí, získává nad danou situací kontrolu. Situace se začne měnit. Odpuštění je magnetická síla přitahující k sobě dobro.

 

Úcinný lék

 

Odpouštět musíme nejen druhým, ale i sami sobě. Sebeodsudzovanie vede k nechtěným změnám týkajících se zdraví, i našich financí. Někdy máme pocit, že nám život nedopřál to, na co máme právo, ale dal nám nešťastné dětství, úmrtí rodiče či nedostatek věcí materiálního rázu. Někdy viníme za své problémy Boha namísto toho, abychom si uvědomili, že za své problémy si můžeme sami.

 

Kansaské podnikatel Charles Fillmore popsal léčivý přípravek, jemuž vděčí za své uzdravení, následovně:

 

"Každému z nás se nabízí následujících léků na každou nemoc: Vyhraďte si každou noc půlhodinu na to, abyste odpustili každému, ke komu cítíte antipatie. Pokud se bojíte nějakého zvířete, vyšlete mu pocity lásky. Pokud jste někoho obvinili z toho či onoho, pokud jste o někom nemluvili dobře, pokud jste někoho kritizovali, v duchu ho požádejte o prominutí. Pokud s někým nevychází, udělejte vše pro to, abyste tento vztah zlepšily. Uvědomte si, že všichni lidé jsou v podstatě dušemi, a vyšlete jim svou lásku. Žádnou noc nezaspávajte s pocitem, že máte nějakého nepřítele. V duchu několikrát opakujte:

 

"Odpouštím každému, kdo potřebuje moje odpuštění. Bůh je láska a bylo mi odpuštěno. Boží láska je schopna vyřešit všechny mé problémy. S vědomím této skutečnosti se nemusím ničeho obávat. "

 

Jak již bylo řečeno, naše slova mohou způsobit, že nám druzí odpustí. Žena v domácnosti měla pod každou paží nádor. Měla strach navštívit svého lékaře a uvědomuje si, že by jí mohly sdělit nevyléčitelnému diagnózu. To té doby, než se dozvěděla o léčivé moci odpuštění, měl pocit, že její modlitby nejsou vyslyšeny. K ničemu dramatickému, co se jejího zdravotního stavu týká, nedošlo ani poté, co druhým každý večer odpustila. Ke změně došlo až poté, co v duchu druhých požádala, aby je odpustili. Nádory se začaly postupně zmenšovat až nakonec zcela vymizely.

 

Pokud chcete, aby vám druzí odpustili, použijte tato slova: "odpustili mi všichni ti, kteří mají potřebu, aby mi odpustili." Můžete si být jisti tím, že:

Odpuštění léčí všechny nemoci.

Odpuštění dělá slabých silnými.

Odpuštění mění zbabělce na odvážných muže a ženy.

Odpuštění nás činí moudrými. Díky odpuštění se smutní lidé stávají štastnými.

Odpuštění je schopno odstranit cokoliv, co stojí mezi vámi a vaším dobrém.

 

Catherine PonderováVíce zde: https://reiki-cestakuzdraveni.webnode.cz/zakon-odpusteni/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz