Automatické písmo

 

 

AUTOMATICKÉ PÍSMO A KRESBA

Vzkazy od vašeho vyššího já, či od vašich duchovních průvodů a vhledy do minulých životů

Při předávání vzkazu pro vás se napojuji na vaše vyšší vědomí či na vašeho duchovního průvodce.

Naši duchovní průvodci jsou nám vždycky nablízku, ale skutečností je, že ne vždy je vnímáme.

Vzkazy, které pro lidi dostávám jsou předávány písemnou formou, ale nejedná se přímo jen o automatické písmo. Jde o to, že se informace objeví jako energetický bod, ve kterém je obsaženo vše potřebné a já ji musím velmi rychle přeložit do lidské řeči. Dalo by se říci, že jde o telepatický přenos informace.

Nelze dopředu říci od koho vzkaz dostanete, zda to bude vaše vyšší já, či váš průvodce. to je s každým člověkem jiné. Vždy jsou to však vzkazy, které vám pomohou se posunout na vaší cestě k sobě sama a k harmonickému životu.

Někteří lidé již při předávání vzkazu cítí emocionální úlevu, někteří vnímají přítomnou energii někoho dalšího.

Není to pravidlem, ale často se stává, že se původ problému odehrál již v některé z minulých inkarnací a je-li tomu tak, skrze automatickou kresbu a písmo dostanete vysvětlení toho, co se stalo a opět navrženou cestu k řešení.

V takovém případě dochází automatickou kresbou k zachycení vaší energie z předešlé inkarnace – jde většinou o obličej , který je nakreslen jednou barvou, vystihující dané téma.

Často se odkrývají i společné inkarnace s partnery, dětmi, čilidmi, se kterými nás váže buď nějaké nevyřešené téma, či naopak silná náklonnost.

Chtěla bych jen říci, že není dobré hledat v minulosti jen kvůli zvědavosti, není-li skutečně důvod podívat se zpátky, informace v takových případech nepřichází, či jen velmi strohá.

Je možné objednat si takové odečítání informací buď písemně, potřebuji k tomu vaši fotografii, kde je vám dobře vidět do očí, datum narození a křestní jméno, s popisem vašeho problému, který máte k řešení a nebo přijít na osobní konzultaci.

Jedná se o problémy jakéhokoli druhu, od zdravotních potíží, přes partnerské záležitosti až k hledání odpovědí na opakující se vzorce překážek, které vám život komplikují.

 

 zdroj :https://www.nihave.cz