Diagnostika pomocí kyvadla

 

Diagnostika a práce s kyvadlem
kyvadloPro práci s kyvadlem je intuice a napojení na tzv. "VYŠŠÍ  JÁ" nutností. Člověk, který s kyvadlem pracuje, musí věřit ve vyšší síly v sobě. Je to vlastně jednoduchá metoda, která dokáže vyjádřit nebo přetlumočit náš vnitřní hlas, neboli podvědomí. Tuto intuici má samozřejmě každý z nás, ne každého však zajímá a ne každý ji dokáže rozvíjet.

Kyvadlem lze diagnostikovat zdravotní stav člověka, nedostatek určitých látek v těle, lze také určovat geopatogenní zóny, vhodnost určité potravy pro konkrétního člověka, prostřednictvím kyvadla se člověk dozví opravdu mnoho od nejjednodušších otázek typu "má mě rád - nemá mě rád" až po složité hledání lidí, kteří se ztratili nebo rozhodování se ve složitých životních situacích. Je to jednoduchá metoda, skrze kterou se člověk dokáže dovědět více o sobě i o světě, který je kolem nás a naučit se jí dokáže opravdu každý z nás.

 KYVADLO

Co to vlastně kyvadlo je? Je to cokoliv, co dokáže dostatečně jemně reagovat na každý
sebemenší pohyb ruky. Je to něco, co nám dokáže odpovědi zobrazit formou pohybové
energie. Jak přesně přenos informací ve formě myšlenek probíhá, bude vysvětleno v dalších
kapitolách.
Kyvadlo je pouhý nástroj. Když člověk používá nějaký nástroj, pak časem opět začne toužit po
jiném, kvalitnějším, rychlejším, který pro něj bude mít větší přínos, případně bude pouze
pohlednější než ten původní. Proto k tomu tak přistupujte a nesnažte se z kyvadla udělat
neměnnou modlu, která jako jediná Vám předá správné a dokonalé informace. Kyvadlo je
pouhý nástroj - předmět, který může být nahrazen nástroji jinými, efektivnějšími. Zda se to tak
stane, to záleží pouze na vás a vašem rozhodnutí. Rozhodně nějaká glorifikace tohoto nástroje
je naprosto zbytečná a informace typu „Kyvadlo mi řeklo, že …“ je něco jako „Telefon mi
poradil…“.
Kyvadlo je ale také nástroj, který (jako pomůcka) může být zneužit, proto se vždy vyvarujte
toho, aby vaše svědomí bylo zatíženo jakýmikoliv podobnými snahami. Zachovejte si vždy čisté
srdce. Mějte na paměti, že Vaše cesta je odlišná od mnoha jiných a vaše rozhodnutí (byť
míněné v dobré víře) může hned, nebo v budoucnu ublížit. Nesnažte se proto ovlivňovat nikoho
na jeho vlastní cestě, neboť tyto kroky jsou většinou krátkozraké a velmi rychle se vrátí na místo
zrodu. Neposuzujte pochopení jiných lidí. Je přeci mnoho případů, kdy až „pach spálené kůže“
(obrazně myšleno) a bolest ukáže člověku jeho správnou cestu. Mnohdy se totiž stává, že
přemíra pomoci či nepatřičně provedená pomoc oddálí pochopení člověka na pozdější dobu,
mnohdy i do dalších životů a věřte mi, to není vůbec dobré.
V běžném životě však kyvadlo většinou není potřeba. Buď nebudete mít potřebu odpovědí,
nebo je někdo ve Vašem okolí, kdo Vám odpovědět umí. Třetím případem je situace, kdy

odpovědi můžete a umíte získat bez pomůcky. Teprve v případě, že se nic takového nekoná,

pak se kyvadlo dostává do popředí zájmu. Časem však člověk začne odpovědi znát dříve, než se projeví
kyvadlo. Tomu se někdy říká intuice, někdo to nazývá předtucha apod. V každém případě se
jedná o posílení schopnosti přímé komunikace. A tehdy opravdu nastává čas na odložení
kyvadla, neboť se stává zastaralým nástrojem, jehož využití již není tak velké. Pokud se může
někdo spolehnout na svou komunikaci a hlavně jí bude umět odlišit od jiné duchovní práce, pak
nepotřebuje ještě komunikovat pomocí kyvadla. Kde ale leží tato hranice, to záleží pouze na
tom, kdo kyvadlo používá a přitom si nemyslí, že to je jediná a nejsprávnější cesta. Každá cesta
se musí vylepšovat.
Z technického hlediska by mělo být kyvadlo z materiálů, které jsou vůči svému okolí netečné.
Rozhodně by kyvadlo nemělo být z drahých kovů (zlato stříbro atd.) či z ušlechtilých materiálů
(např. křišťál). Ani by to neměli být důležité předměty, ke kterým máte vztah (!!!). Všechny tyto
výše uvedené materiály či předměty mohou vázat energie či na ně reagovat tak, že může dojít
k zásadnímu ovlivnění testování. Mnohdy až o desítky procent. Pro vysvětlení mohu uvést
příklad křišťálu. Tento druh kamene je velmi ušlechtilý a jeho vlastnosti nedostižně umožňují
práci s energiemi. Má ale i jednu zásadní vlastnost (jako i další minerály) a tou je schopnost
navázat osobní vztah se svým „majitelem“. Mnohdy se vytvoří pouto nejenom pracovní, ale i
přátelské, které může být až na překážku zvláště při testování osobních a rodinných záležitostí.
Křišťál vám, jako dobrý přítel, na osobní otázku nerad dá odpověď, která by vás mohla
zarmoutit. Proto buď mějte kyvadlo z neutrálních materiálů a nebo neřešte osobní otázky (a teď
řekněte, co není osobní, když se i z chyb ostatních lidí můžeme také poučit).
Stejně nevhodným kyvadlem je i prstýnek na řetízku atd. I to jsou ušlechtilé materiály, ke
kterým máme vztah, spojené na víc s naší osobou. Někdo používá klíč či matku na provázku,
někdo speciálně vyrobené kyvadlo, prostě něco, co dokáže reagovat na jemné pohyby ruky a
přitom k němu nemáme příliš osobní vztah. Prostě pokud by se stalo, že jej zapomeneme či
ztratíme, tak je po ruce cokoliv jiného a nemáme pocit, že práce bude méně kvalitní. Takže
pokud jej ztratíte, tak se nic neděje. Prostě si najdete něco jiného!

Ještě jednu věc je třeba v této souvislosti zmínit. Kyvadlo je nástroj a tudíž je to stejné, jako
když telefonujete. Také při hovoru nemluvíte s telefonem ale s osobou na druhém konci. Je
mnoho lidí, kteří se na cokoliv ptají kyvadla a nechtějí ani připustit, že kyvadlo je pouhý nástroj
bez vlastní informační základny. Při komunikaci tímto způsobem můžeme dostávat odpovědi od
kohokoliv, kdo stojí na druhé straně – andělé, diskarnáti, naše ego, různé duchovní úrovně atd.
Informace z různých míst na různé věci mohou být a jsou samozřejmě různé. A to nemluvím o
odpovědích, které jsou záměrně zavádějící. Proto je vždy důležité vědět, s kým hovoříme a
vždy si hlídat, zda se toto spojení mění pouze, když se k tomu rozhodneme. Kvalita informací
z té příslušné duchovní roviny také roste s našimi zkušenostmi a požadavky. Je to jako s prací
mezi lidmi – mnohé firmy nedají najevo, že něco neumí, pouze se to jinde rychle doučí a pak na
těchto vědomostech dále staví. A tak i my tímto způsobem pomáháme duchovním úrovním s
rozšiřováním a zkvalitňováním jejich informačního rozsahu.

(převzato ze skript ing.Miroslava Suchela)Více zde: https://reiki-cestakuzdraveni.webnode.cz/kyvadlo/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: https://www.webnode.cz